CARLO GAVAZZI - ITALY

FEMA - SPAIN

SIMEX - POLAND

CONNECTOR - TAIWAN

GINICE - KOREA

YUDEN-TECH-TAIWAN

SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Sales - 096 298 4420

Mr. Phong
Sales - Zalo: 0962984420

nút nhấn - Công tắc xoay

Nút nhấn Carlo Gavazzi
Nút nhấn Carlo Gavazzi
Nút Nhấn Khẩn Cấp-Emergency stop
Nút Nhấn Khẩn Cấp-Emergency stop
Nút nhấn kín nước
Nút nhấn kín nước
Công tắc xoay 2 vị trí, 3 vị trí
Công tắc xoay 2 vị trí, 3 vị trí