CARLO GAVAZZI - ITALY

FEMA - SPAIN

SIMEX - POLAND

CONNECTOR - TAIWAN

GINICE - KOREA

YUDEN-TECH-TAIWAN

SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Sales - 096 298 4420

Mr. Phong
Sales - Zalo: 0962984420

AXE Converters

BỘ CHUYỂN ĐỐI TÍN HIỆU ĐIỆN AXE
BỘ CHUYỂN ĐỐI TÍN HIỆU ĐIỆN AXE
STL-3CDIA Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell - analog loadcell transmitter 4-20mA and 0-10V
STL-3CDIA Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcel...