CARLO GAVAZZI - ITALY

FEMA - SPAIN

SIMEX - POLAND

CONNECTOR - TAIWAN

GINICE - KOREA

YUDEN-TECH-TAIWAN

SẢN PHẨM KHÁC

thông tin liên hệ
Mr. Phong
Sales - 096 298 4420

Mr. Phong
Sales - Zalo: 0962984420

Chia sẻ lên:
BỘ CHUYỂN ĐỐI TÍN HIỆU ĐIỆN AXE

BỘ CHUYỂN ĐỐI TÍN HIỆU ĐIỆN AXE

Mô tả chi tiết

 

 AXE AC CURRENT & VOLTAGE - Bộ chuyển đổi tín hiệu - AXE

 

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện (AXE - TAIWAN) với ưu điểm nhiều lựa chọn cho từng ứng dụng khác nhau, bộ chuyển đổi đáp ứng được hầu hết các  yêu cầu chuyển đổi tín hiệu điện.

Ngõ vào điện áp ac: 0-110vac, 0-500vac. Dòng ac: 0-5AAC. 
Ngõ vào mV, mA: 0-75mV, 4-20mV hay 0-10V, 4-20mA
Ngõ vào: Pulse NPN, PNP, load cell 2mv/V.
Ngõ vào điện trở: 0-500Ohm, 0-1Kohm....0-2-5Kohm, 0-10kohm.
Ngõ vào Pt100, TC, áp suất

Có hiệu chỉnh Zero và Span

Tích hợp cổng output: 4-20mA và 0-10v, thuận tiện khi sử dụng

Nguồn cấp :0~260VAC/DC , Hoặc : 20~60VDC/AC


 

CONVERTERS DIN RAIL - AXE TAIWAN  

MINH HỌA

HÀNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

AC CURRENT / VOLTAGE TRANSMITTER DIN RAIL 22mm -Out 1 : 4~20mA , Out 2 : 0~10V

 

STA-A2IDB

Input : 0~110VAC - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

 

 

download Download hướng dẫn sử dụng

STA-A9IDA

Input : 0~500VAC - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 18~60VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

STA-A9IDB

Input : 0~500VAC - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

STA-C7IDA

Input : 0~ 5AAC - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 18~60VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

 

STA-C7IDB

Input : 0~ 5AAC - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

DC SIGNAL TRANSMITTER DIN RAIL 22mm -Out 1 : 4~20mA , Out 2 : 0~10V

 

STD - 9IDB

Input : 0~75mV - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

 

 

 

 

download Download hướng dẫn sử dụng

STD - 6DIA

Input : 4~20mA - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 18~60VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

STD - 6DIB

Input : 4~20mA - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

STD - 5IDA

Input : 0 ~10V- Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 18~60VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

 

 

STD - 5IDB

Input : 0 ~ 10V - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

FREQUENCY & LOAD CELL TRANSMITTER DIN RAIL 22mm -Out 1 : 4~20mA , Out 2 : 0~10V

 

  STF - C2IDB

Input : Pulse NPN - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

 

download Download hướng dẫn sử dụng STF

 

download Download hướng dẫn sử dụng STL

 STF - D2IDB

Input : Pulse PNP - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

 STL - 3CDIA

Input : Load Cell 2mV/V - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 18~60VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

 STL - 3CDIB

Input : Load Cell 2mV/V - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

RESISTANCE TRANSMITTER DIN RAIL 22mm -Out 1 : 4~20mA , Out 2 : 0~10V

 

STR - 2IDB

Input : 0~500Ω  - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

 

 

 

download Download hướng dẫn sử dụng

STR - 2IDA

Input : 0~500Ω  - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 18~60VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

STR - 3IDB

Input : 0~1KΩ  - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

STR - 4/5IDB

Input : 0~2 - 5 KΩ  - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

STR - 6IDB

Input : 0~10KΩ  - Out 1 : 4~20mA - Out 2 : 0~10V , Nguồn cấp : 90~260VAC/DC , Có chỉnh ZERO , SPAN

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
BỘ CHUYỂN ĐỐI TÍN HIỆU ĐIỆN AXE
BỘ CHUYỂN ĐỐI TÍN HIỆU ĐIỆN AXE
STL-3CDIA Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell - analog loadcell transmitter 4-20mA and 0-10V
STL-3CDIA Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcel...